Missie en Visie

Fietsen - Uitleven - Nagenieten

Onze Missie

We willen de favoriete club zijn voor jongeren in Zuid-West-Vlaanderen die als vriendengroep op een plezante en gezonde manier de verschillende disciplines van het wielrennen (Wegwielrennen, Baanwielrennen, Veldrijden en Mountainbiken) willen beoefenen.

Onze Visie en Waarden

Fietsen + Uitleven + Nagenieten = FUN !

Fietsen moet vooral FUN zijn: vandaar onze baseline "Fietsen - Uitleven -Nagenieten"

We plaatsen plezier boven prestaties, maar we zetten ons wel in om het binnen onze eigen mogelijkheden en beperkingen voor onszelf en de ploeg zo goed mogelijk te doen.

We proberen bij te dragen aan een goede sfeer tijdens de team activiteiten en moedigen elkaar aan, zodat iedereen niet alleen op het moment zelf, maar ook achteraf nog kan (na)genieten.

Kernwaarde: Respect

Voor ploeggenoten

Team spirit dragen we hoog in het vaandel. We willen dat iedereen zich welkom voelt in onze club, en sluiten niemand uit. We willen vooral samen als een hechte vriendengroep genieten van onze sport. We doen dan ook ons best om zoveel mogelijk aanwezig te zijn op de club activiteiten en trainingen.

Voor tegenstanders op wedstrijden

Tijdens de wedstrijden laten we zien dat we weten wat Fair Play betekent. We spelen niet vals en na de wedstrijden feliciteren we ook onze tegenstanders met hun prestatie.

Voor organisatoren en officials

Zonder organisatoren of officials van de wielerbond zijn er geen wedstrijden. Zij investeren ook vaak kostbare tijd opdat we onze sport tenvolle kunnen beoefenen, dus brengen we respect op voor hun beslissingen.

Voor trainers en bestuur

Trainers en bestuur zorgen ervoor dat we ons week na week in onze favoriete sport kunnen uitleven. Als renner zie je meestal niet de tijd die de trainers en bestuur in de voorbereiding van de ploegtrainingen en andere team activiteiten stoppen. Daarom doen we mee ons best om de trainingen ordentelijk te laten verlopen zoals de trainer ze bedoeld heeft, opdat iedereen kan genieten van een goede training. We zorgen dat we op tijd zijn, of verwittigen tijdig als we niet naar de training kunnen komen.

We dragen zorg voor het materiaal en de kledij die ons door de club ter beschikking wordt gesteld.

Voor de omgeving en het milieu

We laten de omgeving steeds proper achter en zorgen ervoor dat we niets beschadigen.

Waar we ook gaan, we zorgen ervoor dat we er als club altijd nog mogen terugkomen !

Gezond Sporten

We dragen bij het sporten zorg voor onze gezondheid. We waken erover ons lichaam niet te overbelasten, zodat we ook op lange termijn kunnen genieten van onze sport. We zeggen NEE tegen verboden prestatiebevorderende middelen, of andere middelen die onze gezondheid schade kunnen toebrengen.

Ouder van een sportend kind ? Klik hier en ontdek de 7 'Regels voor Sportouders'

  1. Focus vooral op het proces, in plaats van alleen op het resultaat.
  2. Laat het kind zijn/haar eigen groeitempo vinden, zonder onnodige extra druk.
  3. Leer kinderen het verschil tussen persoonlijk en sportief verlies.
  4. Beleef, als ouder, de training/wedstrijd passief en laat de instructies over aan de trainer/coach.
  5. Respecteer de trainer/coach in zijn/haar rol en spreek hem/haar niet tegen binnen of buiten de club.
  6. Motiveer uw kind zelf beslissingen te maken en de gevolgen te accepteren.
  7. Geniet van het plezier en de groei van uw kind en blijf hem/haar altijd aanmoedigen.

Wat we stiekem allemaal weten, maar soms vergeten.

Van al onze leden wordt verwacht dat ze onze Visie en Waarden respecteren en uitstralen.

Het huishoudelijk reglement dat door elk lid ondertekend wordt kan je hier downloaden:

Huishoudelijk reglement Wielerteam Waregem versie 2020.02.pdf